1399/01/04 14:44
فرا رسيدن سال نو، هميشه نويد بخش افكار نو، كردار نو و تصميم‌هاي نو براي آينده است.! آينده‌اي كه همه اميد داريم بهتر از گذشته باشد. در سال جديد خورشيدي، آينده اي همراه با سلامت ، موفقيت ، شادي و بهروزي برايتان آرزومنديم🙏🌹
فرا رسیدن سال نو، همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم‌های نو برای آینده است.! آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال جدید خورشیدی، آینده ای همراه با سلامت ، موفقیت ، شادی و بهروزی برایتان آرزومندیم🙏🌹

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved