1399/07/25 22:23
برگزاري ستاد فرعي پيشگيري ،هماهنگي وفرماندهي عمليات پاسخ به بحران بخش زاليان
🔶صبح روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ستاد فرعی پیشگیری ،هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران بخش زالیان به ریاست طالبی بخشدار زالیان و با حضور رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان و تعدادی از دهیاران بخش با موضوع پیگیری و عملیاتی نمودن طرح ایجاد خانه های هلال روستاهای بصری،لنجرود، تحت محل، نهرمیان و جلایر در بخشداری تشکیل و مقرر شد جهت تشکیل تیم های امداد و نجات در هریک از روستاها، فراخوان لازم توسط دهیاران انجام و نسبت به ثبت نام داوطلبان اقدام تا برنامه ریزی لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی برای اعضا توسط جمعیت هلال احمر صورت پذیرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved